NEW DRINKS!

NEW DRINKS! Những sản phẩm đồ uống mới nhất đông này với Vcafe! Các chủ quán ơi, các bạn đã có đồ...

FRAPPUCCINI IRISH CREAM

Nếu ai là fan của đồ uống đá xay chắc hẳn sẽ không lạ gì với món đồ uống Frappuccini...

Call now!
icon icon